La Paix Bistro

Địa chỉ: 57 Võ Thị Sáu, Phú Hội, Thành phố Huế
Số điện thoại: 0234 3 87 68 68
Email: info@lapaixbistro.com
d46e1f

LIÊN HỆ

ĐẶT BÀN