Liên hệ

Our Address:

La Paix Bistro

57 Võ Thị Sáu, Phú Hội, Thành phố Huế

Contact Information:

0234 3 87 68 68

info@lapaixbistro.com

LIÊN HỆ

ĐẶT BÀN